Projektovanje

Projektovanje za nas ne znači samo povlačenje linija, nego razmišljanje kako doći do najboljeg riješenja koje će zadovoljiti Vaša očekivanja.

Naše iskustvo i savremeni programi s kojima raspolažemo, omogućuju nam da izradimo projekat na osnovu jednostavne ručne skice kao i naravno, crteža u bilo kojem formatu.

Nudimo kompletan paket usluga kao što su: podrška pri definisanju projektnog zadatka, izrada projekta u 2D tehničkim nacrtima, izrada 3D modela, izrada crteža za montažu i izrada kompletne dokumentacije.

Zahvaljujući saradnji sa nekim od vodećih fakulteta u BiH kao i konstantnim internim i eksternim edukacijama, ovaj mladi tim se neprestano usavršava i razvija nove mogućnosti da bi našim klijentima pružili što efikasniju tehničku podršku.